FANDOM


Praćke su laka i jeftina oružja. Na bojnom polju oni jedva da izazivaju štetu na oklopljenim protivnicima ali je barem municija vrlo jeftina.

Dalekometni Borac, Čovjek

Bodovi udara: 8, Oklop:-, Brzina: 60 Veličina: 1 Bodež Šteta: 2, Preciznost: 70% Praćka Šteta: 3, Preciznost: 10% Municija: 5

Zahtjev(i)

  • Barake ( 2 )