FANDOM


Palača je odlično mjesto gdje možete pogurati svoje carstvo u budućnost! Ona također daje izniman pogled na more. Svako proširenje vaše palače u glavnom gradu dozvoljava vam da postavite još jednu koloniju.

Kad sagradite palaču možete napraviti koloniju, a na početku imate vladavinu oblika Ikakracija, a onda se može promijeniti u drugi oblik.

Zahtjev(i)

Istraživanje : Kolonizacija