FANDOM


Trgovci rade svoj posao u Marketu. Uvijek postoji šansa za boljim poslom. Trgovci iz dalekih krajeva prvo idu prema većim i poznatijim marketima. Radijus pretrage povećava se sa svakim drugim proširenjem marketa.

U marketu se mogu vidjeti ponude trgovačkih partnera, može se nuditi ponude i tražiti ponude resursa, ali se naravno mora platiti. Možete uložiti novce ili resurse za kupovinu ili prodaju resursa.

Kad odete do premium trgovca možete podijeliti resurse, ali košta pet ambrozije.

Zahtjev(i)

Istraživanje : Obilje