FANDOM


Guverner u vašim kolonijama garantira da dnevna administracija teče kako treba. On također spušta nivo korupcije u vašim kolonijama. Guvernerova palača se također može unaprijediti u pravu Palaču ako želite preseliti svoj glavni grad, ali ćete morati sagraditi opet guvernerovu palaču u prijašnjem glavnom gradu.

Također, u guvernerovoj palači možete vidjeti sve gradove u vašem carstvu i kordinate svakog grada i dobro(nalazište resursa na otoku).

Zahtjev(i)

Istraživanje : Kolonizacija