FANDOM


Guverner u vašim kolonijama garantira da dnevna administracija teče kako treba. On također spušta nivo korupcije u vašim kolonijama. Guvernerova palača se također može unaprijediti u pravu Palaču ako želite preseliti svoj glavni grad, ali ćete morati sagraditi opet guvernerovu palaču u prijašnjem glavnom gradu.

Također, u guvernerovoj palači možete vidjeti sve gradove u vašem carstvu i kordinate svakog grada i dobro(nalazište resursa na otoku).

Zahtjev(i)

Istraživanje : Kolonizacija

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki