FANDOM


U barakama se izučava nestašna mladost umjetnosti ratovanja. Vaši vojnici znaju kako držati mačeve, koplja i katapulte, te su također sposobni voditi najveće ratne strojeve preko borbenog polja. Trupe se treniraju brže ako imate veći level baraka.

Na prvom lelelu je bacač koplja, na drugom praćkar, na trećem ovan, na četvrtom kopljanik, na petom kuhar, na šestom mačevalac, na sedmom strijelac, na osmom katapult, na devetom doktor, na desetom girokopter, na jedanaestom balon bombarder, na dvanaestom željezni div, na trinaestom sumforni mušketar, i na četrnaestom minobacač.

Zahtjev(i)

Istraživanje : ne